PVC kutija za roletne

PVC kutija VariNova se koristi u novoj i starogradnji u kombinaciji sa PVC-om, aluminijumskim i drvenim ramovima. Prilagođena situaciji ugradnje, kutija se može otvoriti u unutrašnjost prostorije ili gornjim dijelo kutije prema dole.

 • Kompaktan dizajn.
 • Vlažnost se bezbedno ispušta prema vani preko nagiba za odvododnju.
 • Veliki izbor dekora.
 • Zaštita protiv insekata se može lako montirati i nadograditi.
 • Može se malterisati sa vanjske i unutrašnje strane.
 • Revizija je moguća sa vanjske strane i dna.
 • Niski troškovi održavanja i čišćenja.
 • Usklađen sa zahtjevima i propisima o uštedi energije.
 • Za proizvodnju svih PVC profila koriste se ekološki prihvatljivi stabilizatori kalcijum/cink umjesto olova.

PVC kutije ugradne

PVC kutija VariNova se koristi u novoj i starogradnji u kombinaciji sa PVC-om, aluminijumskim i drvenim ramovima. Prilagođena situaciji ugradnje, kutija se može otvoriti u unutrašnjost prostorije ili gornjim dijelo kutije prema dole.

 • Kompaktan dizajn

 • Vlažnost se bezbedno ispušta prema vani preko nagiba za odvododnju.

 • Veliki izbor dekora

 • Zaštita protiv insekata se može lako montirati i nadograditi

 • Može se malterisati sa vanjske i unutrašnje strane

 • Revizija je moguća sa vanjske strane i dna

 • Niski troškovi održavanja i čišćenja

 • Usklađen sa zahtjevima i propisima o uštedi energije.

 • Za proizvodnju svih PVC profila koriste se ekološki prihvatljivi stabilizatori kalcijum/cink umjesto olova.