Kontakti

Proda-mont d.o.o. Doboj
Svetog Save br 30, 74000 Doboj

Telefon: +387 (0)53 206 170
Fax: +387 (0)53 206 171
e-mail: prodaja@proda-mont.com

JIB: 4402331130007
PDV broj: 402331130007

Direktor kompanije
Goran Prodić dipl. pravnik
Telefon: +387 (0)65 621 350
e-mail: direktor@proda-mont.com

Glavni tehnički rukovodilac
Željko Petković dipl. inž. građ.
Telefon: +387 (0)65 338 290
e-mail: gradnja@proda-mont.com

Menadžer prodaje
Sanja Prodanović Jelić dipl. pravnik
Telefon: +387 (0)65 740 250
e-mail: prodaja@proda-mont.com

Tehnički sekretar
Daliborka Gojić inž. organizacije i menadžmenta
Telefon: +387 (0)65 950 149
e-mail: sekretar@proda-mont.com

Energetika
Sanja Milivojević dipl. inž. el.
Telefon: +387 (0)65 088 967
e-mail: energetika@proda-mont.com

Tehnički rukovodilac
Goran Šušković dipl. inž. rudarstva
Telefon: +387 66 29 23 69
e-mail: gradnja@proda-mont.com

Glavni projektant
Milica Bandić master inž. arh.
Telefon: +387 (0)65 240 896
e-mail: arhitekta@proda-mont.com

 

Projektant-saradnik
Amira Jupić dipl. inž. građ.
Telefon: +387 64 42 55 338
e-mail: gradnja@proda-mont.com

Projektant
Tanja Ivančević master inž. građ.
Telefon: +387 66 87 17 25
e-mail: gradnja@proda-mont.com

Materijalno/finansijski knjigovođa
Ljubica Gostić ekonomski tehničar
Telefon: +387 (0)65 390 728
e-mail: knjigovodstvo@proda-mont.com

Računovođa
Andrea Filipović dipl. oec.
Telefon: +387 (0)65 772 851
e-mail: racunovodstvo@proda-mont.com

ALU i PVC Sistemi – fabrika stolarije
Dragana Gavrić dipl. inž. građ.
Telefon: +387 (0)65 431 920
e-mail: alupvc@proda-mont.com

Alu i PVC Sistemi, rukovodilac proizvodnje
Nemanja Nešić maš. teh.
Telefon: +387 66 24 31 84
e-mail: pvc@proda-mont.com

Mehanizacija
Slađan Stevanović
Telefon: +387 (0)66 812 607
e-mail: mehanizacija@proda-mont.com

Kontakti

Proda-mont d.o.o. Doboj
Svetog Save br 30, 74000 Doboj

Telefon: +387 (0)53 206 170
Fax: +387 (0)53 206 171
e-mail: prodaja@proda-mont.com

JIB: 4402331130007
PDV broj: 402331130007

Direktor kompanije
Goran Prodić dipl. pravnik
Telefon: +387 (0)65 621 350
e-mail: direktor@proda-mont.com

Glavni tehnički rukovodilac
Željko Petković dipl. inž. građ.
Telefon: +387 (0)65 338 290
e-mail: gradnja@proda-mont.com

Menadžer prodaje
Sanja Prodanović Jelić dipl. pravnik
Telefon: +387 (0)65 740 250
e-mail: prodaja@proda-mont.com

Tehnički sekretar
Daliborka Gojić inž. organizacije i menadžmenta
Telefon: +387 (0)65 950 149
e-mail: sekretar@proda-mont.com

Energetika
Sanja Milivojević dipl. inž. el.
Telefon: +387 (0)65 088 967
e-mail: energetika@proda-mont.com

Tehnički rukovodilac
Goran Šušković dipl. inž. rudarstva
Telefon: +387 66 29 23 69
e-mail: gradnja@proda-mont.com

Glavni projektant
Milica Bandić master inž. arh.
Telefon: +387 (0)65 240 896
e-mail: arhitekta@proda-mont.com

Projektant-saradnik
Amira Jupić dipl. inž. građ.
Telefon: +387 64 42 55 338
e-mail: gradnja@proda-mont.com

Projektant
Tanja Ivančević master inž. građ.
Telefon: +387 66 87 17 25
e-mail: gradnja@proda-mont.com

Materijalno/finansijski knjigovođa
Ljubica Gostić ekonomski tehničar
Telefon: +387 (0)65 390 728
e-mail: knjigovodstvo@proda-mont.com

Računovođa
Andrea Filipović dipl. oec.
Telefon: +387 (0)65 772 851
e-mail: racunovodstvo@proda-mont.com

ALU i PVC Sistemi – fabrika stolarije
Dragana Gavrić dipl. inž. građ.
Telefon: +387 (0)65 431 920
e-mail: alupvc@proda-mont.com

Alu i PVC Sistemi, rukovodilac proizvodnje
Nemanja Nešić maš. teh.
Telefon: +387 66 24 31 84
e-mail: pvc@proda-mont.com

Mehanizacija
Slađan Stevanović
Telefon: +387 (0)66 812 607
e-mail: mehanizacija@proda-mont.com