FR 18

Tehničke karakteristike sistema:

 • dubina rama: 76.5 mm (tri staze) i 120 mm (pet staza)
 • dubina krila: 18 mm
 • dubina ispune: 55.2 (kaljeni lamistal)
 • težina krila: 120 kg
 • zrakopropusnost: EN 12207
 • vodonepropusnost: EN 12208
 • otpornost na udar vjetra: EN 12210
 • zaštita od buke: DIN 4109
 • protuprovalnost: EN 1627
 • osnovni materijal: EN AW6060
 • materijal brtvljenja: EPDM
 • površinska obrada: DIN 17611
 • kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001

FR 18

Tehničke karakteristike sistema:
dubina rama: 76.5 mm (tri staze) i 120 mm (pet staza)
dubina krila: 18 mm
dubina ispune: 55.2 (kaljeni lamistal)
težina krila: 120 kg
zrakopropusnost: EN 12207
vodonepropusnost: EN 12208
otpornost na udar vjetra: EN 12210
zaštita od buke: DIN 4109
protuprovalnost: EN 1627
osnovni materijal: EN AW6060
materijal brtvljenja: EPDM
površinska obrada: DIN 17611
kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001