Upravu našeg preduzeća čini tim mladih, motivisanih i školovanih ljudi, spremnih da odgovore na najveće izazove.

Direktor Kompanije
Goran Prodić, dipl. pravnik
Telefon: +387 65 62 13 50
e: direktor@proda-mont.com

Tehnički direktor
Željko Petković, dipl. inž. građ.
Telefon: +387 65 33 82 90
E-mail: gradnja@proda-mont.com

Menadžer Prodaje
Sanja Prodanović Jelić, dipl. pravnik
Telefon: +387 65 74 02 50
E-mail: prodaja@proda-mont.com

Tehnički Sekretar
Daliborka Gojić, inž. organizacije i menadžmenta
Telefon: +387 65 95 01 49
E-mail: sekretar@proda-mont.com

Energetika
Sanja Milivojević, dipl. inž. el.
Telefon: +387 65 08 89 67
E-mail: energetika@proda-mont.com

Materijalno-Finansijski Knjigovođa
Ljubica Gostić, ekonomski tehničar
Telefon: +387 65 39 07 28
E-mail: knjigovodstvo@proda-mont.com

Sertifikovani računovođa
Andrea Filipović, dipl. oec.
Telefon: +387 65 77 28 51
E-mail: racunovodstvo@proda-mont.com

Tehnički rukovodilac
Goran Šušković, dipl. inž. rudarstva
Telefon: +387 66 29 23 69
E-mail: gradnja@proda-mont.com

Projektant
Milica Bandić, master inž. arh.
Telefon: +387 65 24 08 96
E-mail: arhitekta@proda-mont.com

Projektant-saradnik
Amira Jupić, dipl. inž. građ.
Telefon: +387 64 42 55 338
E-mail: gradnja@proda-mont.com

Projektant
Tanja Đuranović, master inž. građ.
Telefon: +387 66 87 17 25
E-mail: gradnja@proda-mont.com

Alu i PVC Sistemi, tehnički rukovodilac
Dragana Gavrić, dipl. inž. građ.
Telefon: +387 66 91 47 37
E-mail: alupvc@proda-mont.com

Alu i PVC Sistemi, rukovodilac proizvodnje
Nemanja Nešić, maš. teh.
Telefon: +387 66 24 31 84
E-mail: alupvc@proda-mont.com

Uprava

Upravu našeg preduzeća čini tim mladih, motivisanih i školovanih ljudi, spremnih da odgovore na najveće izazove.

Direktor Kompanije
Goran Prodić, dipl. pravnik
Telefon: +387 65 62 13 50
e: direktor@proda-mont.com

Tehnički direktor
Željko Petković, dipl. inž. građ.
Telefon: +387 65 33 82 90
E-mail: gradnja@proda-mont.com

Menadžer Prodaje
Sanja Prodanović Jelić, dipl. pravnik
Telefon: +387 65 74 02 50
E-mail: prodaja@proda-mont.com

Tehnički Sekretar
Daliborka Gojić, inž. organizacije i menadžmenta
Telefon: +387 65 95 01 49
E-mail: sekretar@proda-mont.com

Energetika
Sanja Milivojević, dipl. inž. el.
Telefon: +387 65 08 89 67
E-mail: energetika@proda-mont.com

Materijalno-Finansijski Knjigovođa
Ljubica Gostić, ekonomski tehničar
Telefon: +387 65 39 07 28
E-mail: knjigovodstvo@proda-mont.com

Sertifikovani računovođa
Andrea Filipović, dipl. oec.
Telefon: +387 65 77 28 51
E-mail: racunovodstvo@proda-mont.com

Tehnički rukovodilac
Goran Šušković, dipl. inž. rudarstva
Telefon: +387 66 29 23 69
E-mail: gradnja@proda-mont.com

Projektant
Milica Bandić, master inž. arh.
Telefon: +387 65 24 08 96
E-mail: arhitekta@proda-mont.com

Projektant-saradnik
Amira Jupić, dipl. inž. građ.
Telefon: +387 64 42 55 338
E-mail: gradnja@proda-mont.com

Projektant
Tanja Đuranović, master inž. građ.
Telefon: +387 66 87 17 25
E-mail: gradnja@proda-mont.com

Alu i PVC Sistemi, tehnički rukovodilac
Dragana Gavrić, dipl. inž. građ.
Telefon: +387 66 91 47 37
E-mail: alupvc@proda-mont.com

Alu i PVC Sistemi, rukovodilac proizvodnje
Nemanja Nešić, maš. teh.
Telefon: +387 66 24 31 84
E-mail: alupvc@proda-mont.com