ALU grilje

Aluminijske grilje su lagane, čvrste, postojane (karakteristike aluminija kao materijala i površinska zaštita), te su otporne na vremenske i ostale utjecaje. Jednostavne su i praktične za rukovanje, čišćenje i održavanje. Ispuna grilje može biti pokretna (zaokretne lamele), fiksna (fiksne lamele) i puna ispuna (škure).

Grilja G45 – Okvir rama i krila je u istoj ravnini. Žlijeb za okov je 29 mm
Grilja Dalmo – Preklop okvira krila i rama je 8 mm. Žlijeb za okov je R žlijeb
Grilja Z40 – Preklop okvira krila i rama je 8 mm. Žlijeb za okov je Eurožlijeb

Alu grilje

Aluminijske grilje su lagane, čvrste, postojane (karakteristike aluminija kao materijala i površinska zaštita), te su otporne na vremenske i ostale utjecaje. Jednostavne su i praktične za rukovanje, čišćenje i održavanje. Ispuna grilje može biti pokretna (zaokretne lamele), fiksna (fiksne lamele) i puna ispuna (škure).

Grilja G45 – Okvir rama i krila je u istoj ravnini. Žlijeb za okov je 29 mm
Grilja Dalmo – Preklop okvira krila i rama je 8 mm. Žlijeb za okov je R žlijeb
Grilja Z40 – Preklop okvira krila i rama je 8 mm. Žlijeb za okov je Eurožlijeb