Banja Luka / Varnica 2 / Treći sprat

Banja Luka / Varnica 2 / Treći sprat

*Klikom na plave kvadrate označene brojevima otvarate pojedinačne stanove