Banja Luka / Varnica 2 / Prizemlje

Banja Luka / Varnica 2 / Prizemlje

*Klikom na plave kvadrate označene brojevima otvarate pojedinačne stanove