Banja Luka / SPO Slobodana Kusturića 2 / Peti sprat

Banja Luka / SPO Slobodana Kusturića 2 / Peti sprat

*Klikom na plave kvadrate označene brojevima otvarate pojedinačne stanove