Banja Luka / SPO Rebrovac Blok 1 / Treći sprat

Banja Luka / SPO Rebrovac Blok 1 / Treći sprat

*Klikom na plave kvadrate označene brojevima otvarate pojedinačne stanove