Banja Luka / SPO Rebrovac Blok 1 / Četvrti sprat

Banja Luka / SPO Rebrovac Blok 1 / Četvrti sprat

*Klikom na plave kvadrate označene brojevima otvarate pojedinačne stanove