Banja Luka / City Block / Objekat G / Šesti sprat

Banja Luka / City Block / Objekat G / Šesti sprat

*Klikom na plave kvadrate označene brojevima otvarate pojedinačne stanove