Banja Luka / City Block / Objekat G / Prvi sprat

Banja Luka / City Block / Objekat G / Prvi sprat

*Klikom na plave kvadrate označene brojevima otvarate pojedinačne stanove