Banja Luka / City Block / Objekat G / Prizemlje

Banja Luka / City Block / Objekat G / Prizemlje

*Klikom na plave kvadrate označene brojevima otvarate pojedinačne stanove