Banja Luka / City Block / Objekat G / Četvrti sprat

Banja Luka / City Block / Objekat G / Četvrti sprat

*Klikom na plave kvadrate označene brojevima otvarate pojedinačne stanove