Banja Luka / City Block / Objekat F / Treći sprat

Banja Luka / City Block / Objekat F / Treći sprat

*Klikom na plave kvadrate označene brojevima otvarate pojedinačne stanove