Banja Luka / City Block / Objekat F / Prizemlje

Banja Luka / City Block / Objekat F / Prizemlje

*Klikom na plave kvadrate označene brojevima otvarate pojedinačne stanove